Vyhledávání

Kontakt

SROVNÁNÍ 9 ODRŮD SLADKÝCH PAPRIK

09.09.2015 21:38

Navazuji na předchozí srovnání rajčat a přecházím k další různorodé zelenině, totiž k paprikám. Sladké papriky jsou vedle rajčat a okurek nejoblíbenější teplomilnou zeleninou na našich zahrádkách. Není se čemu divit, když jejich cena v supermarketech neustále vztoupá. Navíc srovnejte plod z obchodu a plod ze zahrady. Právě u rajčat a paprik je rozdíl znát velmi citelně. Pro letošní rok jsem vybral několik sladkých odrůd paprik. Nakonec jich do hodnotitelného stavu dospělo 9. Jak dopadly? 

PŘEHLED ODRŮD 

Pimiento najerano rojo, Ramiro F3, Artist, Kápie z Makedonie, Kápie z Maroka, Oranžová F2 kápie, Nova,Hodonínská sladká vzpřímená, Banánek 

V přehledu patrně zarazí Fn generace hybridních paprik, ale o tom až dál. 

PĚSTEBNÍ PODMÍNKY 

Papriky jsem vysel v polovině února do truhlíčků za jižní okno. Zaléval jsem dle potřeby a vysadil ven ve druhé polovině května. Část do volné půdy a část do skleníku. Přihnojení obdobné jako u rajčat: 30% jícha z králičího hnoje 2x za měsíc. Zálivka dle potřeby. Keříky jsem nijak nezaštipoval, ale některé jsem musel zajistit proti vyvracení krátkou tyčkou. 

PROBLÉMY PŘI PĚSTOVÁNÍ 

Při pěstování se projevily i některé problémy. Hlavně některé sazenice po výsadbě popálilo slunce. Díky tomu jsem některé odrůdy vyřadil z hodnocení. Druhým neduhem se stala nekróza, která má stejný původ jako u rajčat - nedostatek pohotového vápníku vyvolaný zvýšením teploty. Porost jsem ošetřil stejně jako u rajčat (viz. minulý článek). Výsledky byly podobné, ale poničené plody jsem musel odstranit všechny, protože nekrotické skvrny stěny plodů dokonale znehodnotí. Narozdíl od rajčat jsem nepozoroval výraznější odrůdové rozdíly a tak jsem odolnost tomuto neduhu nezařadil do srovnání. 

ZKUŠENOSTI S Fn PAPRIKAMI 

Většina prodávaných plodů paprik náleží hybridním F1 odrůdám. Pokud tedy vezmeme semena z koupených plodů vyroste geneticky podmíněně nevyrovnané potomstvo. Takovéto generace označujeme jako F2, F3, F4... Celkově Fn generace.  Ze svých pokusů jsem zjistil, že rostliny Fn generací přinášejí hojné množství často kvalitních plodů a někdy je možné pozorovat zvýšení odolnosti. Jediný všeobecně rozšířený negativní znak Fn paprik je úbytek tloušťky stěny plodu oproti F1 generaci. U některých odrůd dojde také ke zhoršení chuti plodů. Obecně ale lze říci, že Fn papriky jsou pro další pěstování, množení a hlavně amatérské šlechtění velice zajímavé a to především z hlediska výnosnosti a vzhledu plodů. Podrobnější informace v této oblasti však stále chybí a proto je třeba vykonat další pokusy s Fn paprikami různých odrůd. 

TEST ODRŮD 

Malé srovnání: 

Pimiento najerano rojo 

Plodí poměrně bohatě, roste středně bujně, rostliny spíše řidší. 

Ramiro F3 

Fn paprika. Velice dlouhé plody červené barvy, výborné chuti. Plodí dobře, roste bujně. Dlouhé plody sahají z keře na zem. Vypadá lépe, než F1 generace. Plod je na rozdíl od F1 užší a delší. 

Artist 

Sladký kozí roh červené barvy. Rostlina zůstává menšího vzrůstu, plodí méně a chuťově spíše průměr. 

Kápie z Makedonie 

 

Úžasná Fn paprika s červenými plody. Je velice odolná, plody jsou chutné a plodí velmi bohatě. Na 1 plod nízký počet listů. Keříky rostou rychle, ale ne do výšky. Plody často při zemi. Nevýhodou je užší stěna plodu. 

Kápie z Maroka 

Další Fn paprika. V plné zralosti červená, bujně rostoucí, plodí méně, než Kápie z Makedonie, ale plody mají silnější stěnu a jsou ještě chutnější, šťavnaté a svěží. 

Oranžová F2 kápie 

Rychle roste do výšky a plodí bohatě. Plody oranžové, chuťově průměrné se slabou stěnou, prostředně velké. 

Nova 

Robustní odrůda papriky, průměrně až méně plodná, plody velké, mohutné se silnou stěnou a dobré chuti. Raná odrůda. 

Hodonínská sladká vzpřímená 

Kořeninová sladká paprika. Zaujme vzpřímenými plody červené barvy. Dobře plodí, ale na chuti je znát, že není určena pro přímý konzum. Stěna plodu úzká. 

Banánek 

Plody žluté barvy, zahnuté a žebernaté na konci opatřené typickým ocáskem. Rostlina plodí průměrně, ale je dosti mohutná. Chuťově vynikající paprika s tlustou stěnou plodu. 

Obrázek: sladké papriky (shora po směru hodinových ručiček): Amy, Kápie z Makedonie, Hodonínská sladká vzpřímená, Oranžová F2 kápie 

SHRNUTÍ: 

Mezi pěstovanými odrůdami mě mile překvapily Fn papriky. V budoucnu bych chtěl rozšířit seznam pěstovaných odrůd o staré odrůdy a další Fn generace. 

ODRŮDY KTERÉ HODNOTÍM POZITIVNĚ: Pimiento najerano rojo, Ramiro F3, Kápie z Makedonie, Kápie z Maroka, Oranžová F2 kápie, Nova,Hodonínská sladká vzpřímená, Banánek  

NEGATIVNĚ hodnotím Artist 

 

 

 

 

 

Diskusní téma: SROVNÁNÍ 9 ODRŮD SLADKÝCH PAPRIK

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.